7. Split Sax Week(End)

Ovogodišnje, 7. izdanje SPLIT SAX WEEK(END) okuplja vrsne svjetske saksofoniste: Claude Delangla sa Pariškog konzervatorija, Evu van Grinsven sa Konzervatorija u Maastrichtu, Dragana Sremca i Tomislava Žužaka sa Muzičke akademije u Zagrebu, Gorana Jurkovića iz GŠ Jastrebarsko te domaćina, Gordana Tudora s Umjetničke akademije u Splitu.

Cilj je ovog usavršavanja omogućiti mladim saksofonistima  dodatno usavršavanje njihovih tehničkih vještina, usvajanje novih znanja te na taj način doprinijeti njihovom umjetničkom rastu i razvoju, kao i približiti i probuditi želju kod djece i mladeži za obrazovanjem na ovom instrumentu.

Klasa saksofona Umjetničke Akademije Sveučilišta u Splitu kroz kratki period iznjedrila je velik broj mladih i uspješnih solista na instrumentu ali i što je možda još i važnije, velik broj mladih profesora koji već rade kao pedagozi u glazbenim školama južne Hrvatske i nadogradnja njihovog znanja naš je glavni cilj.


CLAUDE DELANGLE (FR)

EVA VAN GRINSVEN (NL)

DRAGAN SREMEC (HR)

TOMISLAV ŽUŽAK (HR)

GORAN JURKOVIĆ (HR)

GORDAN TUDOR (HR)


Koncerti, predavanja i majstorski seminari

VOL 1.

19.04.2023. Hrvatski dom Split, UMAS /  14 - 19h
Majstorski seminar
Eva van Grinsven (Nizozemska)
Gordan Tudor (Hrvatska)

 

VOL 2.

20.04.2023. Hrvatski dom Split, UMAS /  9 - 16h
Majstorski seminar
Eva van Grinsven (Nizozemska)


20.04.2023. Hrvatski dom Split, 19h
Koncert
Eva van Grinsven (Nizozemska)
Gordan Tudor (Hrvatska)
SAX/UMAS ansambl studenata saksofona Umjetničke akademije u Splitu

 

VOL 3. 

25.04.2023. UMAS /  9 - 18h
Majstorski seminari
Claude Delangle (Francuska)
Dragan Sremec (Hrvatska)
Tomislav Žužak (Hrvatska)
Goran Jurković (Hrvatska)
 
25.04.2023. Hrvatski dom Split, 20h
Koncert
Claude Delangle (Francuska) i Odlle Delangle (Francuska)