Natječaj za 12. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

CIKLUS KONCERATA MLADIH GLAZBENIKA mo. VINKO LESIĆ zamišljen je kao platforma na kojoj mladi glazbenici mogu izraziti svoju umjetnost, a mlada publika može poslušati što njihovi vršnjaci te godinama bliski pojedinci rade te kakav program rado sviraju. Vrijedne i nadarene glazbenike želimo potaknuti na daljnji rad i usavršavanje pa smo ciklusu namijenili i natjecateljski karakter. Ciklus potiče mlade glazbenike na kreativan pristup i odabir programa te uz minimalan zahtjev zadanih skladbi (djelo hrvatskog autora, 20% programa) omogućuje kandidatima predstavljanje izvan konvencionalnog koncepta programa. Ovim putem potičemo mlade glazbenike na suradnju sa mladim i suvremenim hrvatskim skladateljima čija bi se djela praizvela u sklopu festivala

Propozicije XII. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: Ciklus) je Ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 10 (deset) koncerata trajanja 30 minuta. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, koji do 15.12.2022. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). 
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je ponio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom se prijavom smatra biografija na hrvatskom standardnom jeziku te koncertni program naveden s cjelovitim podatcima (imenom i prezimenom) skladatelja i djela (naziv skladbe i stavka). Podatci koje kandidat pošalje biti će uvršteni u programsku knjižicu koncerta te GMS ne odgovara za pravopisne pogreške.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem online obrasca. Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena. 
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. 
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih  formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će  obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da program treba sadržavati i djela hrvatskih autora –  barem 20% od ukupnog trajanja programa (cca 6 min).
 11. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 12. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 13. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i dva člana. Predsjednik/ca i jedan član  predstavljaju stalne članove Ocjenjivačkog suda, dok se treći član izmjenjuje sukladno programskom području njihove ekspertize.
 14. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju formular na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe.
  Segmenti koji se ocjenjuju su: a) glazbena kvaliteta, b) originalnost i interpretacija i c) priprema i programiranje. Mladi glazbenik koji svojim programom premašuje vremensko ograničenje od 30 minuta ili pak ne zadovoljava uvjet naveden u točki 10. negativno se ocjenjuje u rubrici c te postoji i mogućnost diskvalifikacije.
 15. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovima Ocjenjivačkog suda na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika na završnoj sjednici Ocjenjivačkog suda.
 16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 18. GMS će, u suradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu organizirati koncert na kojem će pobjednik/ca nastupiti u programu Splitskog ljeta. 
 19. Ciklus u pravilu završava svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

Ispunite on-line prijavnicu.